Vereniging

Het hoe en waarom van de Fiat- CNH-tractorclub.

Het hoe.

 • Initiatief van een aantal gedreven, enthousiaste Fiat gebruikers/verzamelaars.
 • Opgericht 25 mei 2016 als vereniging.

Het waarom.

 • De wens om vanuit de verenigingsvorm te functioneren met een door de leden gekozen bestuur.
 • De ambitie om op landelijke, provinciale en regionale schaal actief te zijn.
 • De regio’s en provincies zijn de basis, een bottem up organisatie.
 • Het bestuur en de contactpersonen faciliteren actief de regio’s en provincies.
 • De wens om samen te werken met de grote landelijke organisaties zoals O.T.M.V., H.M.T.
 • De ambitie om samenwerking te zoeken in de regio om vertegenwoordigd te zijn/ deel te nemen bij belangrijke evenementen van het oud en rollend erfgoed. Het merk Fiat is te klein om zelfstandig de kar te trekken.
 • Intensief gebruik te gaan maken van social media, website, nieuwsbrieven etc.
 • De middelen zijn een beperking. Vrijwillige inzet van velen is de drager van resultaat met beperkte middelen.
 • Fiat staat niet stil. Vanaf 1993 is Fiat enig aandeelhouder van New Holland en dit opvolgend merk bouwt ook haar historie op. Deze gebruikers, al of niet met Fiat verleden bieden we de kans om lid of donateur te worden van onze tractorclub.

Noot.

In het waarom zitten naast ambities, de kernwaarden. Beide zijn de dragers en toetspunten bij gesprekken met zusterorganisaties. De sleutelbegrippen zijn;

 • Voor en door de leden.
 • Regionaal wat kan, centraal wat moet.
 • Samenwerking waar het kan, initiatief waar het moet.
 • Uitnutten van social media met digitale informatie en communicatie.
 • Het houden van aansluiting met CNH en haar netwerken.
 • Behoud van een waardevol en goed onderhouden historisch bezit van Fiat tractoren en haar opvolgers.